کانی شناسی بازالت های دونین درمنطقه پل خاوند (جنوب شرق انارک، شمال شرق استان اصفهان)

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده‌گان:
[ قدرت ترابی ] - عضو هیات علمی گروه زمینشناسی، دانشگاه اصفهان
[
فاطمه هاشمی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
خلاصه مقاله:
از سنگهای موجود در منطقه پل خاوند (کوه عبدالحسین) می توان به بازالتها اشاره نمود. این واحد سنگی با ضخامت 120 متر در بین سازند نیور در پایین سازند سیبزار در بالا قرار گرفته است. بطور کی ای بازالتها شامل کانی های کلینوپیروکسن (اوژیت)، پلاژیوکلاز (آلبیت) ، فلدسپات پتاسیم (سانیدین، آنورتوکلاز) ، کلریت ، آمفیبول، گارنت (اسپسارتین) ، کلسیت، سریسیت و کانی اپاک می باشند. در این نمونه ها تنوع بافتی و پتروگرافی چندانی دیده نمی شود که دلیل بر عدم رخداد تفریق در ماگمای سازنده این سنگ ها است.

کلماتکلیدی:
کانی شناسی ، بازالت ، دونین ، پل خاوند ، انارک

کلید واژه ها: بازالت کانیشناسی انارک کوهعبدالحسین اصفهان پترولوژی کانی شناسی