کانی شناسی و واکنش های دگرگونی پورفیروبلاست های کردیریت و آندالوزیت در هورنفلس های منطقه شهرستانه، همدان

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده‌گان:
[ حسین زمانی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
[
فرهاد آلیانی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
[
علی اصغر سپاهی گرو ] - گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
[
سیدجعفر حسینی دوست ] - گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
خلاصه مقاله:
منطقه مورد مطالعه در غرب و جنوب غربی همدان واقع است و جزو زون سنندج - سیرجان محسوب می- گردد. در این منطقه، اطراف مجموعه پلوتونیک الوند، هاله دگرگونی مجاورتی ایجاد شده است که واحد سنگ های هورنفلسی می باشد. این سنگ ها دارای پورفیروبلاست های کردیریت و اندالوزیت می باشند. کردیریت ها عمده ترین پورفیروبلاست ها را تشکیل می دهند ودارای ادخال های فراوانی از بیوتیت اند. این پورفیروبلاست ها در بعضی مناطق، حالت پنیتی شده دارند که به علت نفوذ سیالات گرمابی ایجاد شده است. آندالوزیت ها نیز درشت ترین پورفیروبلاست های این سنگ ها را تشکیل می دهند وبعضا از نوع کیاستولیتی میباشند. درپیرامون بعضی از بلورهای آندالوزیت ، سیمپلکتیت های اسپینل – کردیریت ایجادشده است.

کلید واژه ها: همدان الوند کانیشناسی پورفیروبلاست هورنفلس کانی شناسی