ارزیابی زمین پزشکی دشت لاهیجان از نقطه نظر میزان عناصر کیفی در آبهای زیرزمینی و اثرات آن بر بدن انسان

نویسنده‌گان:
[ شهرام شریعتی ] - دوره دکتری رسوب شناسی سنگ شناسی رسوبی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - ساری
[
علیرضا شاه حسینی ] - دوره دکتری تخصصی گوارش - دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
[
رضا سعدی نژاد ] - متخصص بیماریهای داخلی و عضو هیئت علمی دانشگاه
خلاصه مقاله:
خوشبختانه چند سالی است که پیشرفت های علوم زمین به سمت و سویی حرکت نموده که تاثیر آن در سایر شاخه های علوم به نحوی محسوس مشهود است . پزشکی نیز در کنار سایر علوم از مسائل طرح شده در زمین شناسی متاثر از یافته های آن مخصوصا در سالهای اخیر بهره مند شده است . این نوشتار به مسائلی نظیر بررسی عوارض حاصل از افزایش یا کاهش عناصر اصلی که بخشی از آن توسط آب آشامیدنی وارد بد ن انسان می شود پرداخته است و سعی دارد ارتباط میزان عناصر مذکور را با بیماری هایی نظیر هیپو و هیپر ناترمی , همچنین هیپو کالمی و کاردیو واسکولارها و ... را بررسی نماید و در نهایت راه هایی را در جهت حل عوارض ناشی از آن به متولیان بهداشت , امور آب و محیط زیست پی شنهاد نماید . با این رویکرد، داده های حاصل از کیفیت آب در دشت لاهیجان - چابکسر مورد تجزیه و تحلیل آماری و پزشکی قرار گرفت و مشخص شد که برخی از نقاط این دشت دارای منابع آبی آلوده از نظر مقدار و میزان عناصر کیفی است که این عیار گاهی تا چندین برابر حد مجاز استا نداردهای جهانی می رسد و نیاز است تا با توجه و تکیه بر نتایج حاصله و ارائه برنامه ریزی های مدیریتی , اندکی از عوارض ناشی از این آلودگی ها و بیماری های حاصل کاهش یابد .

کلید واژه ها: گیلان