ساختمان بلند در زمینه شهری زلزله خیز لزوم تدوین ضوابط ویژه برای جلوگیری از اثرات مخرب

نویسنده:
[ مونا محرری ] - کارشناسی ارشد معماری
خلاصه مقاله:
تحول شهرسازی که با عصر صنعتی کردن شهرها شروع شد، هنوز در بسیاری از نقاط دنیا ادامه دارد. مردم از مناطق روستایی به مناطق شهری کوچ کرده و بدین وسیله باعث افزایش تراکم جمعیت در شهرها گردیدند. تکنولوژی با ارائه سازه فولادی سبک وزن ، آسانسور و سیستم‌های تهیه انرژی لازم برای شهر قائم با تراکم زیاد به این فشار عکس العمل نشان داد.
امروزه، تخریب بافت تاریخی و از میان رفتن باغات و فضاهای سبز طبیعی در شهرها به منظور احداث فضاهای مسکونی علاوه بر کاهش فضای سبز شهر و غفلت از میراث فرهنگی کشور، موجب افزایش سطح زیر پوشش محله های مسکونی گشته و کمبود زمین جهت احداث خدمات شهری مورد نیاز را باعث گردیده است.
توسعه فیزیکی شهر در سطح افقی به سبب محدودیت های ناشی از موقعیت طبیعی شهر ، وجود بافت تاریخی و همچنین بدلیل افزایش سطح زیر پوشش خدمات شهری، در حد محدودی امکان پذیر است. بنابراین محدودیت های توسعه فیزیکی از یک طرف و نیاز به تولید مسکن در مقیاس وسیع از طرف دیگر، ضرورت احداث ساختمان های بلند و لذا انجام تحقیقات در مورد اصول حاکم بر طرف این گونه ساختمان ها را الزامی ساخته است.
حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی، مانند سیل ، طوفان ، زلزله ، آتش‌ سوزی و … در شهرها، باعث به خطر انداختن جان انسان ها می‌گردد، که مقابله با آنها را بصورتی جدی ، ضروری می سازند. از میان حوادث فوق، دو حادثه زلزله و آتش ‌سوزی در ساختمان های بلند بیش از همه حائز اهمیت می‌باشند.
شاید وقوع زلزله‌های اخیر، و اینکه باید اول از هرج و مرج در اجرای سازه ساختمان ها جلوگیری کرد و سپس به وجه آسایش و صرفه جویی در انرژی و غیره پرداخت ، سبب شده است که طرح این گونه مسائل مرتبط به مقاوم سازی ساختمان و… بویژه در شهرهای زلزله خیز کشور، بیشتر مورد اهمیت قرار گیرد.
دراین مقاله ، پس از بیان دلایل گرایش به بلند مرتبه سازی و پیشینه تکامل سازه این ساختمان‌ها، سرفصل های کلی و جزئی ، زمینه‌های مورد نیاز برای تدوین ضوابط و مقررات و نهایتاً فرهنگ ‌سازی و رعایت و اجرای آنها برشمرده می‌شود.
هدف این نیست که ساختمان های بلند را ترویج و تبلیغ نمائیم ، بلکه صرفاً اعتقاد براین است که در شرایطی ویژه که لزوم ساخت ساختمان‌های بلند ضروری می‌باشد، این خیل مسائلی است که باید بررسی و پاسخ داده شده و در برنامه‌ریزی و طراحی شهرها بویژه پس از تخریب در اثر وقوع زلزله و یا بلایای دیگر به تدوین ضوابط و مقررات ملی ساختمان و مکان یابی صحیح ساختمان های بلند در شهر نائل آئیم .

کلید واژه ها: سایر موارد