روشهای کلی مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمان‌های آجری غیر مسلح

نویسنده‌گان:
[ محمدرضا تابش پور ] - دانشجوی دکترا، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
[
حسن فرهنگ فر ] - کارشناس عمران، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
خلاصه مقاله:
گستردگی ساختمان‌های آجری به عنوان مسکن بیش از سی درصد مردم جهان بر کسی پوشیده نیست. سازه‌های آجری غیر مسلح، در سراسر دنیا بویژه در ایران و در شهرهای کوچک سهم عمده انواع ساختمان را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین بررسی آسیب‌پذیری این نوع سازه تحت اثر زلزله دارای اهمیت خاصی می‌باشد. همچنین اغلب سازه‌هایی که دارای اهمیت تاریخی می‌باشند، با استفاده از مصالح بنایی ساخته شده‌اند. سازه‌های آجری معمولا در برابر زلزله دارای ضعف‌های عمده‌ای می‌باشند. در این مقاله روش بررسی آسیب‌پذیری لرزه‌ای سازه‌های آجری موجود و روش‌های اجرایی به منظور رفع انواع ضعف‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی:
سازه آجری، آسیب‌پذیری لرزه‌ای، مقاوم‌سازی

کلید واژه ها: سایر موارد