جایگاه حفاظت از بافت‌های تاریخی در مقابل حوادث طبیعی

نویسنده:
[ محمد فروغی ] - عضو هیأت علمی دانشگاه یزد
خلاصه مقاله:
حوادث طبیعی همواره تهدیدکننده سلامت و جان انسان‌ها بوده‌اند و در طول تاریخ هر از چند گاهی حادثه‌ای طبیعی، شهری را به نابودی کشانده است، بشر همواره در پی راه‌حل‌هایی بوده تا بتواند نسل خویش را از گزند حوادث نجات دهد و در طول عمر خویش در کره خاکی به توفیقات بزرگی در این رابطه دست یافته است. در حال حاضر که دانش بشری بسیار بارور شده و رشدی تصاعدی را می‌پیماید، انسان نه تنها نیاز دارد که وضع حال و آینده خویش را از بلایا محفوظ دارد که چون خاستگاه خویش را از گذشته می‌داند، نیاز به شناخت فرهنگ دیرین خویش برای حفظ پیوستگی با ریشه‌اش دارد. فلذا به این ضرورت می‌رسد که هر چه بیشتر به کشف گذشته پرداخته، هر گونه آثار بجای مانده از گذشته را با چنگ و دندان از بلایا محفوظ دارد.
در این میان حفاظت از بافت‌های تاریخی در مقابل حوادث طبیعی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این مقاله در نظر دارد که در حد وسع نگارنده، این مهم را به تصویر بکشد.

کلمات کلیدی:
حفاظت از بافت‌های تاریخی ، بافت‌های تاریخی ، حوادث طبیعی ، حفاظت

کلید واژه ها: سایر موارد