بررسی عملکرد بناهای تاریخی در زلزله بم

نویسنده‌گان:
[ مهدی طارق ] - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران
[
علی طیبی ] - دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سوادکوه، سوادکوه
خلاصه مقاله:
در پنجم دی ماه سال 1382 زلزله‌ای به بزرگی 6/6 ریشتر در شهر بم بوقوع پیوست. در اثر این زلزله شدید تعداد بسیاری از ساختمانها در شهر بم صدمه دیدند در این میان ارگ تاریخی بم که در شمال شرقی حومه شهر و در فاصله بسیار کمی از مرکز زلزله واقع شده بود در نتیجه این زلزله به طور کامل ویران گشت و به این بنای تاریخی که به طور کامل از خشت وگل ساخته شده و سالیان سال برتارک شهر بم می درخشید خسارات جبران ناپذیری وارد آمد. در این مقاله، ویژگی های زلزله بم و چگونگی عملکرد ساختمانها و بناهای تاریخی در این زلزله، مورد بررسی قرار گرفته است

کلید واژه ها: سایر موارد