بررسی زلزله های تاریخی و زلزله نگاری در تبریز

نویسنده‌گان:
[ بهروز عمرانی ] - اعضای هیئت علمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، مرکز پژوهش: پژوهشکده تاریخی- فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
[
حسین اسمعیلی سنگری ] - اعضای هیئت علمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، مرکز پژوهش: پژوهشکده تاریخی- فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
خلاصه مقاله:
یکی از بزرگترین بلایای خانمانسوز که از میلونها سال پیش بر زمین حکمفرمائی کرده است بی شک زمین لرزه می باشد. بشر علی رغم تمام پیشرفتها و علم اندوزیهای فراوان هنوز هم در مقابل زلزله کاملاً ناتوان و خلع سلاح می‌باشد. زلزله‌های اخیری که در کشور عزیزمان و یا کشورهای دیگر روی داده است جان هزاران نفر را به ورطه نابودی کشاند. جدیدترین آن زلزله‌ای است که در کمتر از یک ماه پیش در پاکستان جان تقریباً سی هزار نفر انسان بی گناه را به کام مرگ فرو برد. مطالعه و تحقیق برای اتخاذ راهکارهای مقابله با زلزله همیشه ادامه داشته و مسلماً گردهمائی و سمینار در این رابطه یکی از مهمترین راه حلهای اینگونه پژوهشها و تحقیقات می‌باشد. چرا که میتوان از نتیجه مطالعات تمامی پژوهشگران و صاحب‌نظران باخبر شد. در این مقاله سعی شده است که علاوه بر بررسی زلزله‌های تاریخی ثبت شده در تبریز، فعالیتهای امروزی انجام شده در تبریز، برای مقابله با این بلای خانمانسوز بیان گردد.

کلمات کلیدی:
زمین لرزه، تبریز، زمین ‌لرزه‌های تاریخی تبریز، فعالیتهای زمین شناسی

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى