اثرات زیست محیطی زلزله

نویسنده‌گان:
[ اکرم نصیری گله خانه ] - کارشناس بهداشت محیط ازسازمان جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی
[
حمید حسین پور ] - دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری از سازمان جمعیت هلال احمرآذربایجان شرقی
خلاصه مقاله:
در جهان بیش از 40 مجموعه بلایای طبیعی با زیر مجموعه های متعدد شناسایی شده اند از این تعداد 30 مجموعه سرزمین ایران را تهدید می کند.
زلزله لغتی که بسیاری از مردم را به هراس می افکند مطلبی مورد بحث می باشد که تا کنون وقوع آن را در هیچ جای دنیا نتوانستند پیش بینی کنند . در سالهای اخیر با توجه به رشد روز افزون جمعیت بخصوص در شهرهای بزرگ ، تمرکز فعالیتهای اقتصادی و صنعتی ، فقدان هماهنگی توزیع جمعیت با توسعه شهری و تخریب منابع زیست محیطی و طبیعی ، آسیب پذیری کشور بخصوص در مناطق شهری در برابر بلا افزایش داده است.

کلید واژه ها: سایر موارد