آناتومی حوضه ساحلی بابل

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری ششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده سید محمد تقی ساداتی پور-رزا پیروزیان-محمد ربانی
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
مقدمه: تعیین برخی خصوصیات فیزیکی و کالبدی حوضه از قبیل محدود سازی، درجه بندی اندازه گیری های خطی، عوامل شکلی، مساحت، شیب، طول و عرض مستطیل معادل و هیدرولوژیکی و توپوگرافی حوضه که باعث تعیین مرحله تکوین و تکامل حوضه می شود در این حوضه ساحلی مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه گیری: مطالعه کمی حوضه مورد نظر با هدف تعیین برخی پارامتر های فیزیکی به منظور شناخت بهتر محیط و شناسایی پهنه های مناسب جهت توسعه انجام شده است. اهمیت مطالعه خصوصیات فیزیکی حوضه از این جهت است که این خصوصیات تاثیر مستقیم بر روی ضریب روان آب، شدت و ضعف و دبی سیلاب ها و بیلان آبی حوضه و همچنین تغییرات کیفی حوضه دارد. مثلاٌ بخش های پر شیب تاثیر بیشتری در افزایش روان آب دارند اگر چه عواملی چون پوشش گیاهی نیز تاثیر گذار می باشد ولی عوامل شکلی و شیب حوضه باعث تغییر در میزان آب و اکسیژن محلول در آب و درجه حرارت محیط و همچنین توان خود پالایی رودخانه می گردد.
از اطلاعات به دست آمده می توان پهنه های مناسب جهت توسعه شهری- روستایی عمرانی و کشاورزی پیشنهاد نمود.

کلید واژه ها: مازندران