« ارزیابی سریع ساختمانهای خسارت دیده در زلزله بم » (۵/۱۰/۱۳۸۲)

نویسنده‌گان:
[ مقدم ] -
[
اسکندری ] -
خلاصه مقاله:
در بررسی ساختمانهای خسارت دیده در زلزله بم گروهی از مهندسین داوطلب روشی پیشرفته را ارائه داده اند . این روش برای 550 ساختمان شامل اسکلت فلزی ، بتن مسلح و ساختمانهای بنایی استفاده شده است . در این روش ارزیابی سریع ، تعداد واحد ، پراکندگی و مشخصاتی نظیر نوع کاربری ، تعداد طبقات ، نوع مصالح ، آسیب های وارده به خرپشته ها و پله ها ، سیستم سازه ای و نوع دیافراگم آمده است . داده های فوق اطلاعات مهمی را در خصوص طراحی ، نکات اجرایی و نقاط ضعف ساختمانهای موجود در بم بدست می دهد .

کلمات کلیدی:
بم ، ارزیابی زلزله ، ساختمانهای خسارت دیده

کلید واژه ها: کرمان