بررسی علل شوری آبهای زیرزمینی سفره های دشت تبریز

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده اصغر اصغری مقدم
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹

دشت تبریز از نظر فعالیت های کشاورزی و تراکم جمعیت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و آب مصرفی آنها عمدتاٌ از سفره های آب زیرزمینی تامین می شود. یکی از مشکلات اساسی در بعضی از قسمت های این دشت، نفوذ آب شور به سفره های شیرین و به هم خوردن تعادل آب شور و شیرین در منطقه است. این پدیده در قسمت مرکزی دشت، در امتداد رودخانه آجی چای و در انتهای دشت (حاشیه دریاچه ارومیه) صورت می گیرد. هدف این مطالعه، بررسی علل و چگونگی بوجود آمدن سفره های شور و نفوذ شوری به سفره های شیرین است. برای این کار، اطلاعات حاصل از بازدیدهای صحرایی، داده های سطح آب کمینه و بیشینه در سال، نمونه های هیدروشیمیایی برداشتی از مناطق مختلف برای سالهای متمادی و زمین شناسی منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرایندهایی از جمله وجود سازندهای تبخیری در منطقه، شیب ملایم سطح ایستابی در دشت، وجود لایه های نیمه تراوا یا ناتراوا در منطقه تخلیه آبهای زیرزمینی، کمبود جریان آب زیرزمینی از بالا دست و نفوذ آب شور از رودخانه های شور به سفره های حاشیه رودخانه، از عوامل مهم شوری تشخیص داده شد.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى