بحران برف (یک تجربه در گیلان)

در طول چهارده سال اخیر استان گیلان شاهد 5 حادثه طبیعی بوده که هر یک از این حوادث ویژگی هایی داشته و هر کدام خسارتهای جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد و مردم گیلان وارد کرده است. زلزله سال 1369، خشکسالی سال 1378، پیشروی آب دریای خزر در دهه 70 سیل و بلاخره بارش برق بهمن 1383 از حوادث مهم گیلان در دو دهه اخیر بوده اند. برخی ویژگی های حوادث طبیعی در گیلان با نقاط دیگر ایران مشابهت دارد ولی برخی دیگر شرایط خاص خود را در منطقه دارد که عمدتا متاثر از اقلیم منطقه است. بارش باران در استان گیلان در بعضی از سالها در محدوده رشت به حدود دو هزار میلی متر در سال می رسد که حدود 70 درصد آن در دو فصل پاییز و زمستان اتفاق می افتد.
   از طرفی گاهی در همین دو فصل ریزشهای باران در مدت چند روز آنچنان با شدت و فراوانی اتفاق می افتد که موجب سرازی شده سیلاب و آبرفتگی و طغیان رودخانه ها می گردد که اگر با سردی هوا همراه باشد برف سنگینی را به همراه دارد. در نتیجه بارش برف در مدت 68 ساعت در گیلان به ارتفاع 150 سانتی متر دور از انتظار نبوده است.
   این مقاله در نظر دارد پس از ریشه یابی علت رخداد بحران برف سال 83 موانع و مشکلات مدیریت در بحران مذکور را تحلیل نماید.

کلید واژه ها: گیلان