مانور سنجش سرعت عمل نیروهای بهداشتی در ارزیابی حوادث

     هر اتفاق ناگهانی که موجب دگرگونی و یا نابودی یا تضعیف منابع انسانی – اقتصادیاجتماعی و فیزیکی گردد بنام بلایای طبیعی Natural Disaster گفته می شود. از آنجا که توقع و انتظار گسترده مبنی بر آمادگی برای مقابله با هر بحرانی در جوامع وجود دارد و تجربه نیز ثابت کرده که با داشتن آمادگی هنگام بروز حوادث غیرمترقبه آسیبهای کمتری را متحمل خواهیم شد بنابراین داشتن برنامه زمابندی شده و آمادگی برای اجرای برنامه می تواند ثمر بخش و تعیین کننده باشد به این منظور برای رسیدن به این مهم مانور سنجش سرعت عمل نیروهای بهداشتی در ارزیابی حوادث در روستای کورانه از توابع شهرستان قزوین انجام شد.
   هدف: بررسی سرعت عمل و توانمندی های لازم نیروهای بهداشتی در استقرار در محل حادثه می باشد.
   دستاورد: در تاریخ 4/2/84 ساعت AM55/8 زلزله ای به قدرت 5/5 درجه در مقیاس ریشتر در روستای کورانه در فاصله 7 کیلومتری شرق شهر قزوین با جمعیت حدود 1257 نفر و تعداد 357 خانوار اتفاق افتاد که مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین با هماهنگی و همکاری مرکز بهداشت استان قزوین مدیریت مانور را عهده دار بودند. که با توجه به اقدامات انجام شده نتایج بدست آمده از مانور مثبت تلقی گردید.
   نتیجه: زمان اعلام حادثه تا رسیدن گزارش به مرکز بهداشت استان 200 دقیقه به طول انجامید که عملیات اجرایی 101 دقیقه و تنظیم و ارسال گزارش 99 دقیقه که با توجه به هدف مانور که تعیین سرعت عمل در ارزیابی حادثه می باشد کلیت مانور مثبت تلقی می گردد.
  
   کلمات کلیدی: مانور – بلایاقزوین.

کلید واژه ها: سایر موارد