مطالعه و مقایسه روشهای وارون سازی بـر پایـه مدل و اسپایکهای پراکنده

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

وارون سازی روشی است که استفاده از آن تفسیر مقطع لرزه ای را بهبود می بخشد، به عبارتی برای بهبود دادن محتوای فرکانسی داده های لرزه ای معمولاً از وارون سازی استفاده می شود . برای انجام وارون سازی روشهای متعددی وجود دارد که هرکدام بسته به اینکه چه پارامتری مورد نظر باشد و اینکه چه ویژگی خاصی بیشتر برای مدل سازی دارای اهمیت می باشد، مورد استفاده قرار می گیرند . در این مطالعه از دو روش برپایه مدل و اسپایکهای پراکنده استفاده شده و در مقایسه با هم مزایا و معایب هرکدام بر روی داده لرزه ای مورد مطالعه قرار گرفته است .

کلید واژه ها: سایر موارد