هم تراز سازی داده های مغناطیس هوایی منطقه بیرجند به روش اسپلاین های مکعبی

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تاريخ برگزاری ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

 داده های ژئوفیزیک هوایی در امتداد خطوط مستقیم برداشت می شوند،این خطوط معمولآ عمود بر راستای ساختارهای زمین شناسی بوده و فاصله آنها از یکدیگرمتناسب با مرحله اکتشاف و بودجه پروژه می باشد .
   برای کنترل مقادیر ثبت شده میدان و حذف اثرات باقی مانده از تغییرات زمانی و رانه (drift) دستگاه، یک سری خطوط پرواز عمود بر خطوط اصلی و با فواصل 4 تا 10 برابر آن طراحی و پرواز می شود که به آنها خطوط کنترل یا tie –line می گویند .
   مقادیر اختلاف ثبت شده در نقاط تقاطع خطوط اصلی و کنترل به عنوان مبنای تصحیحات در نظر گرفته می شود .
   در مرحله اول با شیفت ثابت مقادیر ثبت شده خطوط اصلی وکنترل ،مقدارهای اختلاف را به کمترین مقدار می رسانیم . در مرحله بعد با اعمال منحنی های برازش اسپلاین های مکعبی به مقادیر اختلاف و تغییر پارامترهای این منحنی ها ،مقادیر باقی مانده اختلاف مقدار میدان در نقاط تقاطع تا حد امکان به کمترین مقدار ممکن رسیده و سرشکن می شوند .
   قبل از اعمال فرایندهای هم سطح سازی ،تمامی تصحیحات مورد لزوم از قبیل تصحیح lag مربوط به اختلاف مختصات بین GPS و مگنتومتر،تصحیح Diurnal مربوط به تغییرات روزانه و تصحیح IGRF مربوط به حذف میدان ناشی از هسته زمین باید به داده ها اعمال شده باشد .
   در این مقاله ،روشهای اجرای کار ،مشکلات و موانع موجود و راهکارهای حل آن مورد بحث ونتایج روش بر روی داده های مغناطیس هوائی بیرجند مورد استفاده قرار گرفته است .

کلید واژه ها: خراسان جنوبى