کانی شناسی، ترکیب شیمیایی و مصارف صنعتی ذخایر فلدسپار مشهد

   پگماتیتهای جنوب مشهد به صورت رگهای در داخل توده گرانیتی مشهد نفوذ کرده اند و عمدتا دارای روند شمال غرب – جنوب شرقی هستند. این پگماتیتها میتوانند به عنوان یک منبع اقتصادی برای استخراج فلدسپار استفاده شوند. ذخایر فلدسپار منطقه جنوب مشهد از نظر کانی شناسی و ترکیب شیمیایی با هم تفاوت دارند و طبیعتا این تغییرات موجب تفاوت در کاربرد صنعتی آنها خواهد شد به طوری که فلدسپارهای منطقه قشلاق، چینگ کلاغ و بخشی از خواجه مراد غنی از اکسید پتاسیم بوده و در ساخت بدنه های سرامیکی به کار میروند. در حالیکه بخش دیگری از فلدسپارهای خواجه مراد غنی از اکسید سدیم است و در شیشه سازی و لعاب های سرامیکی کاربرد دارد.

کلید واژه ها: خراسان رضوى