استفاده از هاله های ژئوشیمیایی مرکب در اکتشافات اورانیوم

دسته ژئوشیمی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده شاهید نوریان
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
منطقه مورد مطالعه در استان یزد حد فاصل شهرهای بافق- بهاباد در 20 کیلومتری شرق معدن آهن چغارت قرار گرفته است. به منظور شناخت و تعیین پتانسیل اورانیوم و توریم در منطقه ناریگان یک رشته مطالعات ژئوشیمیایی صورت گرفته است که با تفسیر نقشه های ژئوشیمیایی و محاسبه ضرایب همبستگی و رسم هاله های مرکب و ارتباط آن با زمین شناسی منطقه، آنومالی های اورانیوم و توریم در منطقه شناسایی گردید.

کلید واژه ها: سایر موارد