بررسی پتانسیل اقتصادی چهارگوش چاپان با استفاده از RS و GIS

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده ایرج رسا- افشین واسعی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
دستیابی سریع به اطلاعات جغرافیایی و شناخت منابع زمین، موقعیت و شرایط جغرافیایی، از مهمترین تلاش های دانشمندان علوم زمین است. با وارد کردن GIS بویژه در اکتشافات معدنی، ضمن بالا رفتن دقت، در هزینه و زمان نیروی متخصص نیز صرفه جویی روز افزونی ایجاد شده و امکان تهیه نقشه های موضوعی مختلف با کمترین زمان و بیشترین دقت، کاملاٌ میسر شده است. در این طرح، با استفاده از تکنیک های سنجش از دور، نمونه برداری ژئوشیمیایی، بررسی نقشه های ژئوفیزیکی، تحلیل شکستگی های منطقه و تلفیق این لایه ها اطلاعاتی در سیستم GIS، سعی شد مناطق امید بخش برای اکتشاف نیمه تفضیلی آینده پیشنهاد شود.

کلید واژه ها: سایر موارد