تاثیرات زیست محیطی ناشی از حفر تونل ها

محیط زیست مجموعه بسیار عظیم و در هم پیچیده ای از اجزا و عوامل فعال گوناگونی است که بر اثر یک روند و تکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده سطح زمین شکل گرفته است . این مجموعه طبیعت و موجودات زنده را در برگرفته، بر فعالیت های انسان تاثیر می گذارد و درضمن از آن متاثر می شود . امروزه دیگر نمی توان توقع داشت که همراه با توسعه صنعتی که از ملزومات پیشرفت علمی و اقتصادی بشر است، محیط زیست دست نخورده باقی بماند، بلکه تقلیل آلودگی ها و کاهش اثرات تخریبی آن در حدی معقول مورد نظر می باشد . توسعه و تحولات صنعتی امکانات رفاهی بسیاری را ایجاد نموده، ولی مشکلات اجتماعی و زیست محیطی گوناگونی نیز به موازات آن برای انسان بوجود آمده است . بایستی توجه داشت که هر نوع توسعه ای از جمله تونل سازی به همراه اثرات منفی زیست محیطی دارای یکسری پیامدهای مفید و مثبت نیز می باشد که مستقیماً در شرایط زندگی اجتماعی و ارتقاء سطح رفاه مردم و به خصوص ساکنین بومی تاثیرگذار است.
   تخریب چشم انداز منطقه و تغییر وضعیت و شرایط ظاهری آن در دهانه های ورودی و خروجی تونل، تغییر مسیر و آلودگی آب های زیرزمینی، دخالت، در شرایط هیدروژئولوژیک، از بین بردن جنگل ها، آلودگی های صوتی، ارتعاشات ناشی از انفجار و انفجار هوا، گرد و غبار، اختلال در سلامتی کارگران، احتمال بالای اتفاق افتادن حوادث ناگوار در طول ساخت تونل، سختی دسترسی و انتقال قربانیان در هنگام حوادث در داخل تونل ها، افزایش ترافیک وسایل نقلیه در محل حفر تونل و به خصوص عبور و مرور کامیون ها، پرتاب سنگ از دهانه تونل در هنگام آتشباری و نشست سطح زمین، مهمترین اثرات زیست محیطی ناشی از تونل سازی می باشند . در این مقاله ضمن بررسی برخی از این تاثیرات نامطلوب سعی می شود راه حل هایی برای از بین بردن آنها و یا حداقل کم نمودن تاثیرات منفی آنها ارائه نمود

کلید واژه ها: سایر موارد