نگرشی بر لرزه زمین ساخت پهنه تبریز و پیرامون آن

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محمد علی گنجویان- محمد رضا قیطانچی- منوچهر قرشی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
در این تحقیق با بهره گیری از اطلاعات نقشه های زمین شناسی، مغناطیس هوایی، برداشت صحرایی و پردازش اطلاعات ماهواره ای نقشه خطواره های محلی رسم شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله بعدی کانون زمین لرزه های ثبت شده توسط شبکه لرزه نگاری محلی مطالعه شده است. چهار چوب مورد بررسی در شمال غرب ایران و در محدوده 46 درجه تا 48 درجه طول شرقی و 37/5 درجه تا 38/5 درجه عرض شمالی قرار دارد که این ناحیه درگستره کمربند لرزه ای گسل تبریز واقع شده و تحلیل نقشه خطواره های محلی و کانون سطحی زمین لرزه ها نشان دهنده کاهش فعالیت لرزه ای در این ناحیه است و انرژی نیز به صورت تدریجی در حال آزادشدن است. دگر شکلی موجود در منطقه از نوع خزش بوده و تنش وارده در جهت تقریبی شمال- شمال خاوری، جنوب- جنوب باختری است. همچنین تحلیل مقطع عمقی کانون زمین لرزه ها بر سطحی و کم ژرفا بودن آنها دلالت دارد.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى