تیپ بندی گرانیتوئیدی های منطقه کامیاران

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محمد علی آرین- حسین معین وزیری
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
در منطقه کامیاران، و منطبق بر واحد زاگرس رورانده دو توده نفوذی متشکل از تونالیت، گرانودیوریت و گرانیت که توسط دایک ها و رگه های آپلیت و پگماتیت قطع شده اند، رخنمون یافته اند. این توده ها به درون گسل ها و راندگی های منطقه که دارای روند شمال غرب- جنوب شرق است، تزریق شده اند، و افیولیت ها، آهک های کرتاسه بالایی و توده های نفوذی گابرویی و دیوریتی ائوسن بالایی را نیز قطع کرده اند. این ماگماتیسم اسیدی در ائوسن بالایی اتفاق افتاده و تقریباٌ همزمان با کوهزایی پیرنئن است. مقایسه اطلاعات صحرایی، کانی شناسی و ژئو شیمیایی این گرانیت ها با ویژگی های تیپ S و L نشان می دهد که گرانیت های منطقه کامیاران با گرانیت های تیپ l شباهت بیشتری دارد.

کلید واژه ها: سایر موارد