احتمال وقوع سونامی در دریای خزر

چکیده:
   زلزله یا زمین لرزه بر اثر آزاد شدن ناگهانی انرژی استرین انباشته شده در سنگ به وجود می اید با وجود اینکه مدت زمان وقوع زلزله در حد ثاینه میباشد ولی معلول فرایندی هست که از قبل در زمین به کندی اتفاق افتاده است همان طور که می دانید کشور ایران بر روی کمربند لرزخیز آلپ هیمالیا واقع شده و دارای لرزه خیزی بالایی می باشد و تنوع زمین لرزه در فلات ایران به دلیل حخرکت صحه شبه جزیره به عربستان به سمت شمال شرق و حرکت صفحه شبه قاره هند به سمت شمال می باشد.
   با وقوع زمین لرزه انرژی الاستیکی قابل ملاحظه ای در ناحیه کانونی آزاد می گردد ولی به دلیل اختلاف زمین ساختی و ناهماهنگی محیط نحوه آزاد شدن و انتشار انرژی درمناطق مختلف متفاوت می باشد دریای خزر از دیرباز مورد علاقه و ماطلعه زمین شناسان و ژئوفیزیکدانان بوده است. بلوک دریای خزر دارای نرخ لرزه خیزی نسبتا کم ولی مناطق اطراف ان به شدت فعال هستند در این مقاله به بررسی روند ازاد شدن انرژی درمنطقه دریای خزر در محدوده 36 تا 42 درجه عرض شمالی و 48 تا 57 درجه طول شرقی پرداخته ایم با استفاده از داده های محلی (شبکه لرزه ای مازندران) داده های دستگاهی و داده های تاریخی ضرایب گوتنبرگ ریشتر، نرخ ریسک لرزه ای بیشترین محتمل دوره بازگشت و توزیع انرزی در منطقه را بررسی نمودیم که با وجود اینکه در دهه 60 شرق و شمال غرب بلوک خزر جنوبی دارای انرژی آزاد شده زایدی بوده اند و در مقایسه با سایر نقاط فعالیت لرزه خیز بالایی داشته اند در دهه های 70 و 80 نسبت به سایر نقاط فعالیت کمتری داشتند و نسبت به مشال غرب در دهه 90 مجددا فعال گشته و انرژی زیادی درمنطقه آزاد گردیده است با استفاده از روابط تجربی حاکم در منطقه و بررسی گسلها و گلفشان ها و همچنین پدیده دیاپیریسم در منطقه به بررسی موج سونامی در منطقه می پردازیم.
   واژگان کلیدی: سونامی، گسل، ژئوفیزیک، زلزله و گل فشان.

کلید واژه ها: سایر موارد