بررسی شرایط ترمو دینامیکی حاکم بر تشکیل سنگ های دگرگونی همبری غرب و جنوب غرب همدان

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده فریبا پادیار- علی درویش زاده
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
منطقه مورد مطالعه در غرب و جنوب غرب شهر همدان در مجاورت گراتنیتوئید های اصلی باتولیت الوند و نزدیک به محل پراکندگی گرانیتوئیدهای روشن واقع است. حضور زون های گارنت، آندالوزیت+ کردیریت، کردیریت+ آندالوزیت و زون کردیریت+ پتاسیم فلدسپار بیانگر رخساره های دگرگونی در حد رخساره آلبیت- اپیدوت هورنفلس تا هورنبلند در این ناحیه است، ولی وجود یک مرحله زود گذرا (زون بینابینی) که با مجموعه کانی شناسی کردیریت+ کیانیت مشخص می شود و شرایط لازم برای این کانی ها، فشار بین 6 تا 8 کیلو بار و دمای 550 تا 800 درجه سانتیگراد است. وجود طیف فشار، بالاتر از رخساره هورنبلند هورنفلس و نزدیک به رخساره آمفیبولیت است. شواهد صحرایی حاکی از تحمیل تنش ها و تغییر شکل های زیاد در طی جایگزینی باتولیت الوند در این منطقه می باشد که از عوامل اصلی بالا رفتن طیف فشار در این ناحیه است.

کلید واژه ها: همدان