رده بندی ژنتیکی سنگ های سازنده توده های گرانیتوییدی موته

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده مرتضی شریفی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
این منطقه در 270 کیلومتری جنوب غربی تهران و 10 کیلومتری شمال موته واقع است. به منظور رده بندی ژنتیکی توده های گرانیتوئیدی موته، از اختصاصات کانی شناسی، ژئو شیمیایی، صحرایی، ترکیب نورماتیو و مدال عناصر اصلی و کمیاب و … این توده ها استفاده شده است. از جمله، درصد وزنی بالایی از سیلیس (73% تا 80%)، نسبت مولی A/CNK > 1/1، بیش از 1% کرندوم در نورم، فراوانی بالای کروم و فراوانی کمتر کبالت و CaO، همراه بودن با سنگ های دگرگونی و در جا زا بودن این توده ها، غنی شدگی عناصر و همچنین قرار گرفتن این توده ها در محدوده S-Type در نمودارهای سنگ شناختی نشان می دهد که توده های گرانیتوییدی موته، از جمله توده های گرانیتوئیدی نوع S یا از منشاء پوسته ای و حاصل ذوب آناتکسی سنگ های پوسته قاره ای است.

کلید واژه ها: سایر موارد