روشهای تجهیز سازه ها برای مقابله با زلزله

     راههای مرسوم کنترل و یا حذف ارتعاش بر روی یک سازه عبارتند از:
1- کاهش یا حذف منبع ارتعاش
2- جداسازی سازه از محیط مرتعش
3- کاهش پاسخ سازه در قبال ارتعاش
هنگامی که منبع ارتعاش زلزله باشد گرچه پیشنهادات چندی در مورد راه حل اول ارائه گردیده است، لیکن هنوز این روش مقدور نیست و عمده مطالعات بر روی روشهای دوم و سوم متمرکز گردیده است.
نحوه جداسازی، سازه ها از زمین که مولد و ناقل امواج زلزله می باشند، به نوع، کاربرد و حساسیت سازه بستگی داشته ومنجر به راه حلهای گوناگونی گشته است. انواع مصالح و سیستمهای بکار رفته جهت جداسازی سازه ها تا کنون بدین قرار می‌باشد.
- بلوکهای لاستیکی مسلح یا بدون تقویت
- صفحات لغزان با قید قائم
- تکیه گاههای غلطکی یا کره ای
- شمعهای غلافدار
- سیستمهای گهواره ای
- سقفهای معلق = سیستمهای تعلیق یا کابل
- بالشتکهای هوا
- فنرهای فولادی
حاصل بکارگیری این روش عبارت است از ایجاد لایه ای نرم و انعطاف پذیر ما بین زمین و سازه که به واسطه آن فرکانس طبیعی مجموعه سازه کاهش می یابد در نتیجه شتاب منتقل شده به آن به شدت کم شده و مهمتر از آن تغییرات شتاب در ارتفاع تقریبا به صفر می‌رسد. به این ترتیب نیروی بسیار کمی به سازه انتقال می یابد اما در عوض سازه به صورت صلب در روی تکیه گاهها، تغییر مکان قابل برگشت می‌دهد.
کاهش پاسخ سازه هم اکنون دامنه گسترده ای یافته است و به انحناء مختلف استهلاک در سازه افزایش داده می‌شود. بکارگیری مصالح هیسترتیک Hysteretic تعبیه اتصالات میراگر، ایجاد فرکانسهای مزاحم جهت جلوگیری از فرایند تشدید و راه حلهای متنوع دیگر در این طیف بکار گرفته شده است. در مجموع می‌توان تقسیم بندی کلی زیر را ارائه نمود:
راه حل برای سازه های موجود
TMD، افزودن جرم هم هوا
ADAS، افزودن میراگر و فنر
بادبندهای با سیستم میراساز فلزی
راه حل برای سازه های در دست طراحی
میراسازی با اصطحکاک در اتصالات
میراسازی با سیال گرانر و الاستومرها
در این مقاله ضمن شرح تازه یافت های موارد فوق، کاربرد هر یک توضیح داده می‌شود. هدف اصلی این مقاله جمع بندی و ارائه سیستمی کلی از روشهای غیر مرسوم تجهیز سازه ها برای مقابله با زلزله می‌باشد و طریقه متداول طرح سازه ها مطابق با آئین نامه های استاندارد زلزله و نیز کاهش نیروی زلزله از طریق بکاگیری مصالح مقاوم و در نتیجه کاهش وزن سازه منظور نظر نمی باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد