کنترل نیروی انسانی در صحنه آسیب از طریق سیستم کامپیوتری

یکی از مهمترین مسائلی که در صحنه های آسیب به عنوان مشکلی بر سر راه مدیران سوانح بروز می‌کند کنترل نیروی انسانی مداخله کننده در منطقه حادثه می‌باشد.
بر اثر وقوع بلایای طبیعی (زلزله، سیل، …) معمولاً عده ای به علل گوناگون از قبیل کمک به همنوعان، کنجکاوی، اطلاع از بستگان، سوء استفاده از موقعیت پیش آمده و … به محل حادثه هجوم می برند.
کنترل صحیح این افراد از وظایف مهم مدیران و مسئولین درگیر مسائل امدادی می‌باشد. زیرا معمولاً تعداد بازدید کنندگان از صحنه از تعداد کمک کنندگان به مراتب بیشتر است و این عمل باعث کندی کار کمک رسانی و نجات مصدومین و حادثه دیدگان می‌شود.
این مطلب تا آنجا اهمیت دارد که حتی اگر تمامی امکانات و تجهیزات لازم به موقع به منطقه آسیب دیده وارد شود ولی نیروی انسانی کنترل نگردد نه تنها باعث کمک نمی‌شود بلکه به علت محدودیت عملکرد، باعث ایجاد جو تبلیغاتی منفی در منطقه حادثه می‌شود که مشکلی به عنوان کنترل هیجانات منطقه را باعث می گردد و بر مسائل مختلف در منطقه حادثه (خروج مصدومین از زیر آوار، تامین غذا، سر پناه و …) تأثیر می گذارد.
با توجه به تجربیات حضور در صحنه های مختلف بلایای طبیعی بر آن شدیم که آخرین نتیجه تحقیقات خود را در این زمینه ارائه نمائیم.
در این فصل با فصل بندی این مسئله به دسته های زیر:
فصل 1 – قبل از حادثه
فصل 2- در زمان بروز حادثه
فصل 3- در طول عملیات امداد و نجات
فصل 4- پس از اتمام عملیات
و مشخص نمودن یک روش اجرائی متمرکز برای این امر، توانسته ایم موضوع را از طریق کنترل مکانیزه (سیستم کامپیوتری) به شکل مطلوبی طبقه بندی و ارائه نمائیم.
محور اصلی اجرای این طرح تشکیل یک ستاد اجرایی به عنوان هماهنگ کننده و ناظر بر اعمال واحدهای درگیر در مسائل امداد و نجات می‌باشد که می بایست تحت نظارت بالاترین مقام اجرایی کشور انجام وظیفه نماید، این ستاد می بایست در زمان تشکیل اختیارات لازم از مراکز ذیربط کسب نماید. (شرح اختیارات به همراه جزئیات لازم مشخص گردیده)
در بخشهای دیگراین مقاله:
فصل اول: مراحل آموزش عمومی برای مردم و آموزش اختصاصی برای کارشناسان، مدیران و نیروهای درگیر در عملیات امداد شرح داده شده است.
فصل دوم: استفاده از اموزشهای داده شده و مراحل اجرائی کار توسط شبکه کامپیوتری مشخص می گردد، این فصل که مهمترین قسمت می‌باشد خود به مراحل مختلف و بخشهای دیگری تقسیم می‌شود.
فصل سوم: کنترل نیروهای انسانی توسط مدیران و شبکه مکانیزه و هماهنگی های لازم با نیروهای متخصص در عملیات امدادی نحوه ارتباط و جزئیات دیگری توضحیح داده شده است.
فصل چهارم: به گردآوری اطلاعات نهائی و انواع و اقسام خروجیهای سیستم ماشینی، آمارها و گراف های مختلف ختم می گردد.
و در ادامه مراحل کار وظایف واحدهای دست اندرکار، مشخص شده است.
در این طرح استفاده عملی و اجرائی از خدمات ماشینی مکانیزه به صورتی وسیع در نظر است که در همه حال بتوان آخرین اطلاعات و آمار در مورد وضعیت:
1- وست منطقه آسیب دیده 2- ملزومات فوری 3- تجهیزات ارسال شده
4- نیازهای آتی 5- مسئولین عملیاتی 6- نیروهای انتظامی
7- نیروهای داوطلب 8- مصدومین ومجروحین 9-فوت شدگان را در اختیار داشت
- وضعیت دقیق نیروهای عمل کننده: ساعت اعزام، محل استقرار، وسیله نقلیه، زمان استراحت، ساعت اتمام ماموریت و
- وضعیت دقیق مصدومین و مجروحین: محل بستری مصدومین و … بخشی اندک که از جزئیات بانک اطلاعاتی این سیستم خواهد بود.
در خاتمه مقاله انواع فرمها، نمونه کارتهای شناسایی، جداول گوناگون، نمونه نقشه های لازم به چاپ رسیده است.

کلید واژه ها: سایر موارد