سنگ نگاری، ژئو شیمی و پترولوژی توده های نفوذی جنوب غرب اردکان

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده جواد قانعی اردکانی-علی درویش زاده
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
منطقه مورد مطالعه در 35 کیلومتری جنوب غرب اردکان واقع شده که از نظر تقسیم بندی زون های ساختاری- رسوبی در زون آتشفشانی ارومیه- دختر و ایران مرکزی قرار دارد. توده های نفوذی با ترکیب گرانیت و گرانو دیوریتی به سن الیگو میوسن در سنگ های آتشفشانی ائوسن نفوذ کرده و دارای بافت های کاتا کلاسیک، پرفیرویید، گرافیکی، میرمکیتی، پرتیتی و آنتی راپاکیوی است. وجود شواهد سنگ نگاشتی و ژئو شیمیایی، بیانگر فرایند متاسوماتیسم قلیایی بر روی سنگ های گرانیتی منطقه است. سنگ های گرانیتی منطقه در شرایط فشار بخار آب 2-5 کیلو بار و در دمای حدود 770 درجه سانتیگراد تشکیل شده اند. وجود بافت گرانوفیری، پرفیروییدی و دگرگونی همبری درجه ضعیف و همچنین نمودار تعیین عمق کوندی و ویژگی صحرایی، گویای نیمه عمیق بودن گرانیت ها است. به طور کلی، از نظر ژئو شیمیایی، این گرانیت ها ماهیت متا- پرآلومین دارد و از سری های ماگمایی کالکوآلکالن پتاسیم بالا بوده و از نظر خاستگاه تکتونوماگمایی از نوع I کردیلرایتی و در زون فرو رانش حاشیه فعال قاره ای پس از برخورد تشکیل شده اند.

کلید واژه ها: سایر موارد