کارایی سیستم USBF در تصفیه فاضلاب صنایع قندی

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسنده مریم احمدی-حسین گنجی دوست- بیتا آیتی
تاريخ برگزاری ۱۲ شهریور ۱۳۸۷

فرایند (Upflow Sludge Blanket Filtration) USBF یک نوع سیستم لجن فعال متعارف مى‌باشد که با یک منطقه غیر هوازى و یک زلال‌ساز ترکیب شده و در یک بیوراکتور قرار داده شده ‌است. در این تحقیق به بررسى کارائى سیستم USBF در تصفیه فاضلاب صنایع قندى پرداخته شده است.

فرایند (Upflow Sludge Blanket Filtration) USBF یک نوع سیستم لجن فعال متعارف می‌باشد که با یک منطقه غیر هوازی و یک زلال‌ساز ترکیب شده و در یک بیوراکتور قرار داده شده ‌است. در این تحقیق به بررسی کارائی سیستم USBF در تصفیه فاضلاب صنایع قندی پرداخته شده است.
بدین منظور از یک پایلوت 60 لیتری از جنس پلکسی‌گلاس شامل سه بخش هوازی به حجم 38 لیتر، غیر هوازی به حجم 14 لیتر و زلال‌ساز به حجم 8 لیتر استفاده شد. فاضلاب خام وارد بخش غیرهوازی شده و در آنجا با لجن برگشتی از کف مخزن ته‌نشینی مخلوط می‌گردید. پس از این اختلاط، جریان از قسمت زیر زلال‌ساز وارد بخش هوازی و سپس قسمت پایین زلال‌ساز می‌شد. در آنجا بستر لجن لخته‌های لجن را جذب کرده و سپس فاضلاب تصفیه شده از سیستم خارج می‌شد. پس از تکمیل چرخه‌ داخلی، لجن فعال جمع‌آوری شده در کف زلال‌ساز به قسمت غیرهوازی در ابتدای راکتور برگشت داده می‌شد. در این تحقیق کارائی سیستم در محدوده بارگذاری بارآلی COD، 1000 تا 30000 میلی‌گرم بر لیتر بررسی شده است.
با توجه به نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده در طی دوره تحقیق، راندمان حذف CODبا زمان ماند هیدرولیکی21 تا 26 ساعت در بخش هوازی و 8 تا 10 ساعت در بخش غیرهوازی، حدود77 تا 97 درصد می باشد که راندمان حذف بسته به میزان بارگذاری بارآلی COD در سیستم متغیر است.

کلید واژه ها: لجنفعال هوازی غیرهوازی فاضلابسنتزی USBF زمین شناسی زیست محیطی سایر موارد