معرفی توده گرانیتی ناریگان به عنوان گرانیت نوع I تفریق یافته با ویژگی هایی از گرانیت نوع A

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده سید علی موسوی ماکویی- منصور وثوقی عابدینی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
گرانیت ناریگان توده لوکوکرات هیپرسولوسی است که در عمق کم جایگزین شده است. این توده فلسیک از نظر رده بندی، در گروه انواع I تفریق یافته قرار می گیرد. ولی ویژگی های بارزی از نوع A را نیز از خود نشان می دهد. به همین جهت تصور می شود شرایط تشکیل ماگمای مولد توده، خشک تر و عمیق تر از انواع معمولی بوده است.

کلید واژه ها: سایر موارد