روشهای کنترل و کاهش آلاینده های ناشی از صنعت گوشت

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده زهره کسمائی
تاريخ برگزاری ۱۲ شهریور ۱۳۸۷

معمولاً وقتى از واژه گوشت استفاده مى کنیم، منظورمان گوشتى است که براى خوراک استفاده مى شود. اغلب، گوشت قابل مصرف براى انسان را از جانوران اهلى تهیه مى کنند. این جانوران را به منظور درست کردن خوراک از آنها پرورش مى دهند.استفاده از گوشت و سایر حیوانات همچون گوزن ، دوزیستان ، خزندگان ، حیوانات شکارى و سایر پستانداران هم معمول است. اگرچه در قدیم، گوشت هر حیوانى را براى خوراک استفاده مى کردند. گوشت منبع اصلى پروتئین حیوانى مى باشد و طرز تهیه آن کاملاً به دستورالعمل تهیه غذایى بستگى دارد که در آن از گوشت استفاده شده است.

معمولاً وقتی از واژه گوشت استفاده می کنیم، منظورمان گوشتی است که برای خوراک استفاده می شود. اغلب، گوشت قابل مصرف برای انسان را از جانوران اهلی تهیه می کنند. این جانوران را به منظور درست کردن خوراک از آنها پرورش می دهند.استفاده از گوشت و سایر حیوانات همچون گوزن ، دوزیستان ، خزندگان ، حیوانات شکاری و سایر پستانداران هم معمول است. اگرچه در قدیم، گوشت هر حیوانی را برای خوراک استفاده می کردند. گوشت منبع اصلی پروتئین حیوانی می باشد و طرز تهیه آن کاملاً به دستورالعمل تهیه غذایی بستگی دارد که در آن از گوشت استفاده شده است. در سال های اخیر، برای گیاه خواران، گوشت مصنوعی ساخته شده که طعم و بافت گوشت را داراست. فر آیند گوشت و خرد نمودن آن و تهیه سایر محصولات از آنها، جداکردن قسمتهایی که قابل استفاده نیست و استفاده از باقی مانده آن برای محصولات مفید مثل چربی ها و روغن، می باشد تهیه گوشت به روشهای مذکور، آلاینده هایی را به دنبال دارد که علاوه بر مخاطرات شدید زیست محیطی، سلامت انسانها را نیز به خطر می اندازد.

کلید واژه ها: زیستمحیطی آلاینده زمین شناسی زیست محیطی سایر موارد