نگرشی به کانی شناسی توده کوارتز مونزونیت پرفیروئید اکاپل

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده محمد ولی ولی زاده، داریوش اسماعیلی، مرضیه خلج
تاريخ برگزاری ۰۷ بهمن ۱۳۸۳

An observation to mineralogical in porphiroid quartz monzonite massive of Akapol area

M.V.valizadeh, D.Esmailli, M.Khalaj


Quartz monzonite massive of Akapol area is located in ۳۰ Km. South west of Kelardasht. The above massive posses big alkali feldspar crystals and plagioclase automorph crystals. The important specifications of this massive are sieve texture in plagioclase, poikilitic texture, rapakivi texture and also mafic microgranular enclaves with milky white margin. Based on petrographical evidences, studied quartz monzonitic massive maybe created under mixing magma.

توده کوارتز مونزونیت اکاپل در سی کیلومتری جنوب غربی کلاردشت واقع شده است. توده مزبور دارای بلورهای درشت الکالی فلدسپار صورتی و بلورهای اتومورف پلاژیوکلاز می باشد. وجود بافت غربالی در پلاژیوکلازها، بافت پوئی کلیتیک، بافت راپاکیوی و وجود انکلاوهای میکروگرانولار تیره با حاشیه واکنشی به رنگ سفید شیری از ویژگی های مهم این توده می باشد. براساس شواهد پتروگرافی توده کوارتز مونزونیتی مورد مطالعه احتمالاً بر اثر حادثه اختلاط ماگمایی ایجاد شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد