عملکرد لرزه ای قاب مهاربندی شده CBF همراه با میراگر جاری شونده و مقایسه آن با بادبندهای بدون میراگر

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده اسمعیل تیموری-موسی تیموری یانه سری-محمدرضا خطیری
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

  خلاصه مقاله:در ساختمانهای فولادی یکی از رایج ترین انواع قاب های مورد استفاده بادبند شورون (CBF) است به این دلیل که بستر مناسبی را برای معماران جهت استفاده بهینه از فضا فراهم می کند و همچنین از تجربیات به دست امده در زلزله ها، چنین به نظر می رسد که بسیاری از سازه های فولادی در برابر زلزله، آسیب پذیر می باشند. یکی از روشهای متداول در مقاوم سازی سازه های موجود، استفاده از میراگرهای جذب انرژی است. بکارگیری میراگرهای فلزی جاری شونده در نواحی لرزه خیز جهان به دلایلی چون کارایی مناسب، عدم حساسیت به حرارت وعوامل محیطی، رفتار مطمئن و پایدار و مقاومت مطلوب، مورد توجه قرار گرفته است.
در این مقاله به منظور ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان های فولادی مجهز به میراگرهای فلزی جاری شونده از ساختمان با تعداد طبقات مختلف استفاده شده است. عملکرد لرزه ای قاب فولادی مهارندی شده با بادبندهای برون محوری (
CBF) همراه با میراگرهای جاری شونده (VDF) با توجه به تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی (NLTH) این میراگرها و نیز تابع شدت، خصوصیات فرکانسی حرکت زمین و پارامترهای این نوع میراگرها مورد مقایسه قرار گرفته است. علاوه بر این با توجه به آنالیز NLTH نتایج حاصله از اثر نسیت میرایی و توان سرعت VFD تحت عملکرد لرزه ای قاب، بررسی شده است.
در خاتمه، این نتیجه حاصل شد، که عملکرد لرزه ای
CBF بدون VDF بسیار ضعیف و حساس در برابر فرکانس ناشی ازکمانش قاب است. نصب VFD در قاب های CBF بطور قابل ملاحظه ای بوسیله رفتار الاستیک، عملکرد لرزهای را بهبود بخشیده و علاوه بر این VFD با سرعت توان کوچکتر و ضریب میرایی بزرگتری، نقش چشمگیری را در عملکرد لرزه ای CBF بازی می کند.

کلید واژه ها: قابمهاربندی زلزله سازه رفتارلرزهای مقالات جنبی سایر موارد