طرح بهینه قابهای فولادی با روشهای تقریبی تحت اثر بارهای استاتیکی

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده فرزاد قادری بافتی
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:در این مقاله، فرایندی برای بدست اوردن حداقل وزن طراحی، در قابهای خمشی سه بعدی بر طبق مقررات سازه های فلزی آمریکا (AISC) به روش تنش مجاز (ASD) ارائه شده است. متغیرهای طراحی از نوع پیوسته و شامل عرض بال، ضخامت بال، ارتفاع جان و ضخامت جان درمقاطع I شکل بوده است. سازه در معرض بار جانبی باد بر طبق ائین نامه UBC همراه با بارهای قائم (بارهای مرده و زنده) قرار داشته و تغییر مکان و تنش، طبق ائین نامه AISC قیدهای طراحی می باشند. از آنجا که استفاده از یک روش تحلیل دقیق، در سازه های پیچیده ای مانند قابها که دارای تعداد زیادی عضو و محدودیت می باشند، مستلزم صرف وقت و هزینه های زیادی است، لذا از یک روش تقریبی به نام روش ترکیبی منطقه دو (HQA) که مبتنی به سری تیلور است، جهت تقریب سای تحلیل قاب، بکار گرفته شده است. در پایان نتایج حاصل از بهینه سازی دقیق و تقریبی مقایسه شدندکه نتایج مطلوبی حاصل شده است.

کلید واژه ها: بهینهسازی تقریبسازی قابخمشی سازه مقالات جنبی