طراحی قاب های بتن مسلح با استفاده از روش طراحی بر اساس تغییر مکان مستقیم

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده جواد سلاجقه-علی فخرالدینی-عادل غفاری
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:روش طراحی لرزه ای رایج سازه ها طراحی بر اساس نیرو است، نادرستی فرضیات طراحی بر اساس نیرو مثل سختی اولیه و ضریب کاهش نیرو باعث می شود که برش پایه و نیروهای طراحی نادرستی – وقتی که سازه رفتار غیر خطی دارد – بدست آید. در سالهای اخیر روش های نوینی تحت عنوان طراحی بر اساس تغییر مکان برای رسیدن به سطح خسارت قابل قبولی از زلزه طرح مورد استفاده قرار می گیرند، این روش ها به عنوان ابزاری جدید برای رسیدن به طراحی بر اساس عملکردمحسوب میشوند، هدف از این تحقیق طراحی قابهای بتون مسلح بر اساس روش طراحی بر اساس تغییر مکان مستقیم می باشد. این مطاعه یک روش طراحی لرزه ای مطلوب را پیشنهاد می کند که محدودیت های ذاتی را که در روش طراحی بر اساس نیرو مشاهده شده است را حذف می کند. روش طراحی،ساده و کاربردی بوده و منتهی به پاسخ لرزه ای قابل پیش بینی و قابل اعتماد می شود. همچنین روش طراحی بر اساس تغییر مکان مستقیم باعث می شود مهندس طراحی رفتار واقعی سازه را با دقت بیشتری پیش بینی کند.

کلید واژه ها: سازه زمینلرزه طراحیلرزهای مقالات جنبی