شواهد تکتونیک فعال در امتداد گسل جوان زاگرس (MZRF)

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده سیامک بهاروند-مصطفی یوسف زاده -کبری میربیک سبزواری-حجت اله میرزاوند
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:گسل جوان زاگرس از مهمترین ساختارهای زمین شناسی در جنوب غربی ایران می باشد، شواهد مورفولوژیکی مرتبط با گسلش امتدادلغز مانند آبراهه های جابه جا شده، پشته های فشاری و پشته های مسدود کننده به همراه سایر شواهد در امتداد این گسل، نشان دهنده حرکت امتدادلغز از نوع راستگرد و وجود فعالیت های اکتونیکی جوان می باشد.