روشی برای ارزیابی شناژبندی در سازه های مصالح بنایی

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده سیدمهدی قریشی
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

 خلاصه مقاله:استفاده از سازه های مصالح بنایی دارای شناژ بندی به دلایل متعدد از اقبال گسترده ای برخوردار است در این حال عدم رعایت برخی از موارد اصولی در اجرای شناژ بندی میتواند باعث شود شناژ بندی در هنگام زلزله کارایی خود را از دست بدهد در این مقاله بر اساس جمع آوری اطلاعات مربوط به بیش از 40 سازه مصالح بنایی مسلح شده به وسیله شناژ که در زلزله 1382 بم مورد در معرض نیرو قرار گرفته اند، شاخصی برای ارزیابی کیفیت شناژ بندی ارائه میگردد.

کلید واژه ها: مصالحبنایی شناژبندی زلزله شاخصارزیابی مقالات جنبی