رویکرد جدید به مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله با کاربرد سیستم نوین پانلهای ۳D

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده محسن گرامی-حمید راوری
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:ضوابط لرزه ای آئین نامه ها آنقدر سریع در حال تکامل است که بسیاری از ساختمان ها که تنها چند سال قبل بر اساس ضوابط لرزه ای آئین نامه ای طراحی گردیده اند، اکنون به لحاظ رفتار لرزه ای، می توانند خطرناک تلقی گردند که این امر اهمیت بحث مقاوم سازی را آشکار می سازد. در سیستمهای قابی که با دیوار برشی یا بادبندی در برابر زلزله مقاوم شده اند، عمدتا معضل تمرکز تنش در اعضای اطراف دیوار برشی و بادبند وجود داشته و به آنها نیروهای عمده ای در مقایسه با سایر قسمتهای سازه وارد می شود که امکان بلندشدگی (uplift) نیاز به کنترل دارد. در سازه های پانلی با توجه به اینکه دیوارهای جدا کننده بخشهای معماری، به عنوان المانهای سازه ای نیز در نظر گرفته می شوند، تمرکز تنش از حساسیت کمتری برخوردار بوده و نیروها تقریبا به صورت یکنواخت تری در سطح می تواند گسترده گردد. همچنین یکی از مشکلات مهم در تحلیل سازه ها، عدم مدلسازی میانقابها در سازه های قابی می باشد. این مساله بدلیل ناشناخته بودن رفتار میانقابها، پیچیدگی مدل و همچنین احتمال جابجایی آنها در سازه (بر اثر تغییر کاربردی) می باشد. این در حالی است که بر اساس مطالعات انجام شده، میانقابها اثرات قابل توجهی بر رفتار سازه دارند. در سازه های پانلی، دیوارهای پانلی جایگزین میانقابها شده و تمام قطعات سیستم، مدلسازی اجزای محدود شده و آنالیز سازه به طور دقیق تر صورت می گیرد.
در این مقاله ضمن معرفی سیستم نوبن پانل 3
D، و مزایای گسترده این سیستم از قبیل سبک بودن، سرعت اجرا، عایق بودن در برابر صورت و حرارت، سهولت استفاده از این سازه د رمناطق صعب العبور و رفتار مناسب سازه در مقابل زلزله می پردازد تا از این روش ساخت جهت کاهش خسارات جانی و مالی در اینده و مقاوم سازی ساختمان مورد استفاده قرار گیرد.

کلید واژه ها: مقاومسازی زمینلرزه زلزله مدلسازی مقالات جنبی سایر موارد