رفتار مکانیکی استوانه های بتنی پوشیده شده با مواد CFRP تحت بار فشاری محوری

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده حسین انتظاری زارچ-محمدعلی دشتی رحمت آبادی
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:ترمیم و مقاوم سازی ستون های بتنی به شیوه های گوناگونی انجام می گیرد. یکی از این شیوه ها دور پیچ نمودن این ستون ها با الیاف های کربن و یا اتصال صفحات CFRP به این ستون ها می ابشد. این تحقیق به بررسی رفتارمکانیکی استوانه های بتنی پوشیده شده با مواد CFRP تحت بار فشاری محوری در حالت بارگذاری یکنواخت و دوره ای ، تاثیر قرارگیری در سیالات ابی با PH های متفاوت و عملکرد خزشی یا رفتار طولانی مدت این استوانه ها می پردازد.

کلید واژه ها: مقاومسازی زلزله مقالات جنبی