تعیین ضریب طول موثر ستونها در قابها با اتصالات نیمه صلب و مهاربندی جزئی

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده حامد صفاری-الهه امیری
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:در این مقاله نمودارهایی جهت اصلاح ضریب طول موثر ستونها در قابها دارای اتصالات نیمه صلب و مهاربندی جزئی ارائه شده است. برای رسیدن به این هدف پایداری یک قاب با در نظر گرفتن اثر گیرداری اتصالات و اثر مهاربندی جانبی بررسی شده است. در ادامه با استفاده از معادله شیب – افت معادله مشخصه مربوط به تعیین بار کمانشی ستون به صورت تابعی از سختی تیرها و ستونهای متصل به ستون و سختی فنر معادلسازی شده، بدست آمده است. نهایتا نمودارهای اصلاح شده تعیین ضریب طول موثر به صورت تابعی از ضرایب گیرداری پایین و بالای ستون و سختی فنر معادل تهیه و ارائه شده است.