تعیین ضریب رفتار پانل های ساندویچی با رفتار خمشی

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده محمدجواد فدایی-محسن اکبریان
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:در یک تحلیل لرزه ای میزان برش پایه وارد بر یک سازه از حاصل تقسیم نیروهای واقعی بر ضریب رفتار به دست می آید. عوامل موجود در ضریب رفتار، علاوه بر ضریب شکل پذیری، درجات نامعینی سازه و روش طراحی نیز می باشد. اما عامل اصلی در تعین ضریب رفتار، ضریب شکل پذیری سازه است که باعث جذب انرژی حاصل از زمین لرزه توسط رفتار غیر خطی و غیر ارتجاعی آن می باشد. پانل های ساندویچی شاتکریتی به عنوان سازه های جدید در دهه ها یاخیر مطرح شده اند که ازجهت اجرا و کاربری مقرون به صرفه می باشند و می توانند جایگزینی مناسب برای اسکلت فلزی یا بتن آرمه گردند. از آنجا که ضریب رفتار آن پانل ها برای استفاده در مناطق زلزله خیز مهم است،این مقاله تحقیقی را با استفاده از تحلیل عددی در مورد رفتار لرزه ای پانل های ساندویچی شاتکریتی ارائه می دهد، که در این مدل سازی سعی شده است مدل نرم افزاری مطابق با واقعیت باشد. در این مقاله ضریب رفتار به صورت مجزا و با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی افزایشی (PUSHOVER) بررسی شده است، که برای این بررسی از نرم افزار ASYS استفاده شده است. نتایج بدست امده راه را جهت پیدا کردن ضریب رفتار این نوع سازه ها هموار می کند و می توان آن را به عنوان یک عنصر سازه ای که قابلیت باربری درجهات قائم و جانبی را دارد، در آیین نامه های بارگذاری (مانند استاندارد 2800 ایران) مطرح کرد.

کلید واژه ها: زلزلهخیز شاتکریت سازه مقالات جنبی