تاثیر مخازن سدها در ایجاد زمین لرزه های القائی

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده حامد صفاری-وحید وحدتی زاده-مرتضی مهدوی فر
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:هنگام زلزله در اثر رها شدن ناگهانی انرژی تغییر شکل که در پوسته زمین جمع شده است، ارتعاشی در سطح زمین پدیدار می گردد. با توجه به امواج گوناگونی که از محل کانون زلزله هنگام زمین لرزه منتشر می شود و همچنین ناهمگونی خاک، جابجائی های پیچیده و غیر قابل پیش بینی در سطح زمین ایجاد می گردد. عوامل گوناگونی در بوجود آمدن زمین لرزه دخیل است که می توان آنها را از لحاظ منشا به سه دسته طبیعی، تحریک شده و القائی طبقه بندی کرد. دلیل اصلی زمین لزه های القائی بارگذاری سریع بر روی زمین و یا برداشتن ناگهانی بار زیاد از روی آن بیان شده است که در اثر دخالت انسان در طبیعت بوجود می آید. این تحقیق به شناسایی عوامل موثر در ایجاد زمین لرزه القائی می پردازد و به مکانیزمهای شکل گیری و پیش بینی آن توجه شده است.

کلید واژه ها: زلزله زمینلرزهالقائی سد مقالات جنبی