تقویت دیوارهای URM با نوارهای CFRP

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده حسین انتظاری زارچ-محمدعلی دشتی رحمت آبادی
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:تعداد زیادی از ساختمانهای موجود در سراسر دنیا دارای دیوارهای URM هستند. این دیوارها دارای ظرفیت برشی و خمشی اندکی هستند و در مقابل زمین لرزه های ناچیز تخریب می شوند و خسارات جانی و مالی زیادی را بر جا می گذارند.
یکی از بهترین راههای مقاوم سازی و به هنگام سازی این دیوارها استفاده از مواد
CFRP (به شکل ورقه، صفحه، میلگرد) می باشد. استفاده از این مواد برای مقاوم سازی و ترمیم دیوارهای URM نسبت به روش های دیگر مقاوم سازی از لحاظ سازه ای و اقتصادی مقرون به صرفه می باشد.
در این مقاله به بررسی ظرفیت برشی و تغییر شکل دیوراهای تقویت شده با استفاد ه از طرحهای مختلف
CFRP و مقادیر متفاوت آن پرداخته میشود. اما به دلیل اهمیت بسیار زیاد تقویت این دیوارها بررسی های بیشتری در این زمینه لازم است.

کلید واژه ها: مقاومسازی URM CFRP مقالات جنبی