بررسی عملکرد شبکه ابرسانی شهر بم در هنگام وقوع زلزله

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده علیرضا بهزادی-امین صدیق پور
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:تاسیسات لوله های آب و فاضلاب جزء شریانهای حیاتی شهرهای بزرگ می باشند. تخریب و صدمه دیدن این تاسیسات بعد از بحران باعث بروز مشکلات جدی در ارتباط با وضعیت بهداشتی منطقه بحران زده و بروز مشکلات فراوان در کمک رسانی میشود. بعد از وقوع زلزله بم متاسفانه سیستن آبرسانی این شهر دچار آسیبهای شدیدی شد. مخازن این شهر از آسیب های شدید در امان مانده ولی بعلت شکست شبکه آبرسانی مشکلات زیادی جهت تامین آب شرب شهر حادث گردید به گونه ای که 80 درصد شبکه آبرسانی شهر تخریب شد.
در این مقاله سعی بر این شده است تا اثرات زلزله بر خطوط انتقال آب شهر بم بررسی شود. بدین منظور یک مدل از شبکه لوله اصلی آبرسانی بم که شامل یک منبع ابرسانی و لوله هایی از جنس چدن و آزبست می باشد بوسیله نرم افزار واتر کد مدل شده است و مقادیر پارامترهای فشار، سرعت و ... در نقاط مختلف شبکه بدست آمده است.
با داشتن مشخصات لوله شامل قطر، جنس، طول، ضخامت، فشارو سرعت ، به عنوان نمونه یک متر ا لوله چدنی در نرم افزار انسیس مدل شده و با وارد کردن شتاب نگاشت زلزله بم تحلیل تاریخچه زمانی بر روی آن صورت گرفته است. بدین منظور هر سه مولفه شتاب نگاشت بم به لوله اثر داده شده و با در نظر گرفتن اندر کنش آب – لوله و خاک – لوله که در آن خاک به صورت غیر خطی مدل شده است، تحلیل انجام شده و نتایج در حالات مختلف که شامل عدم وجود ابی، عدم وجود خاک، خاک خطی ، خاک غیر خطی، آب ساکن، آب جاری، لوله دو سر ساده و لوله دو سر گیردار است با هم مقایسه شده است و بحرانی ترین حالت به دست آمده است.