بررسی عملکرد جداسازهای لرزه ای در مقاوم سازی ساختمانها

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده نوید سیاه پلو-راضیه یوسفی حاچی وند
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

 خلاصه مقاله:روزانه بحث و نگهداری و محافظت از ساختمانهایی که در معرض خطرات ناشی از زلزله قرار گرفته اند به کمک معرفی انواع مختلف تکیه گاه یی که ساختمان را از تکانهای شدید زمین جدا میکنند مسئله جذاب و مهم بوده. به منظور معرفی این نوع سیستم ها مکانیزم های مختلفی به شکل فرضیات حاصل از تحقیقات مطرح شده اند. اگرچه مسئله استفاده از جداگرهای لرزه ای حدودا 100 سال است که مورد توجه قرار گرفته اما کاربرد این جداگر اخیرا به عنوان یک راهکار عملی برای طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله مطرح شده است. در این مقاله سعی شده است که رفتار دینامیکی این جداگرهای لرزه ای روی ساختمانهای که دارای سیستم های لرزه جدا در تکیه گاهشان هستند بررسی شده و تا حدودی معین گردد که این جداگره های لرزه ای چگونه و چه شرایطی برای کاهش نیروی موثر زلزله تاثیر گذار بوده و کاربرد آنها مفید فایده خواهد بود.
امروزه بحث استفاده از جداگرها یک زمینه گسترده و وسیع در مقوله تحقیق می باشد که مقالات بسیار زیادی درباره این سیستم ها نگارش شده است که به صورت فهرست وار عبارتند از :
1- مکانیک و ساختار سخت افزاری این جداگرها
2- آزمایشهای مرتبط با این جداگرها
3- تحلیل دینامیکی غیر خطی این جداگرها
4- میز آزمایش لرزان
5- بحث طراحی با کمک جداگرها
6- روشهای نصب و اجرا
7- عملکرد این جداگرها در محل استفاده از آنها

کلید واژه ها: مقاومسازی دینامیک زلزله مقالات جنبی