بررسی ساختمانهای با مصالح بنایی شهرستان بهبهان و ارائه راهکار برای مقاوم سازی آن

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده محسن نژادرکابی-غلامرضا بهادرقنواتی-ایرج رسولان-محمدرضا بهادری
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:شهرستان بهبهان که در منطقه ی جنوب شرقی استان خوزستان واقع شده، مطابق با ائین نامه 2800 زلزله دارای خطر نسبی زیادی می باشد. همچنین زلزله های سال های اخیر نشان می دهد که ساختمان های بنا شده در کشور در برابر زلزله آسیب پذیرند. مراجعه بخ تاریخ گذشته ی شهرستان بهبهان بیانگر این است که سال ها پیش شهر ارجان که درحوالی بهبهان کنونی است بر اثر زلزله ای شدید به طور کلی مدفون گشته و به زیر آب فرو رفته است. لذا همیشه احتمال رخ دادن زلزله ای به همان بزرگا وجود دارد، ارزیابی اسیب پذیری لرزه ای ساختمان های موجود در واقع یک نوع پیش بینی خسارت دیدگی آن ها درمقابل زلزله های احتمالی است. روش های مقاوم سازی ساختمان ها در بهبهان می تواند بر اساس کاهش نیروهای لرزه ای وارد به آن ها، و روش های جداسازی لرزه ای و اضافه کردن میرایی سازه صورت پذیرد. در این مقاله ضمن تقسیم بندی ساختمانهای با مصالح بنایی در بهبهان و بررسی ضعفهای آنها جهت تقویت آنها راهکارهایی ارائه شده است.

کلید واژه ها: زلزله آسیبپذیری مقاومسازی بهبهان مقالات جنبی