بررسی رفتار ومقاوم سازی صفحات کف ستون تقویت شده تحت اثر بارهای محوری فشاری و کششی

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمدعلی هادیان فرد-عبدالرضا زارع-سیدمحمد شجاعی قلانی
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:در ساختمانهای اسکلت فولادی، اتصال به ستون به شالوده از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، این اتصال معمولا توسط صفحه زیر ستونی و بلت صورت می گیرد و تکنولوژی اجرای آن در کشور ما بر این مبنا است که ستون و صفحه کف ستون به طور جدا از هم توسط مجریان اماده شده و پس از نصب صفحه کف ستون بر روی شالوده، ستون ساخته شده بر روی آن جوش داده میشود، این نحوه اجرا بهدلیل امکان وجود خطا در زمان جایگذاری ستون، مستلزم استفاده از صفحات کف ستون با ابعاد بزرگتر می باشد. با بزرگ شدن ابعادصفحه کف ستون، به دلیل بالا رفتن تنشهای ناشی از خمش، ضخامت صفحه کف ستون نیز افزایش می یابد. به منظور صرفه جویی در اقتصاد طرح با استفاده از صفحات سخت کننده ای که به صورت قائم بر روی صفحه کف ستون جوش داده می شوند، اقدام به کاهش تنشهای خمشی موجود در آن می شود و بدین ترتیب استفاده از صفحات کف ستون با ضخامت کمتر میسر میشود.
هدف از این مقاله بررسی رفتار کف ستون تحت اثر نیروهای کششی و فشاری و تاثیر وجود سخت کننده ها بر روی این رفتار می باشد. بدین منظور حالت های مختلف صفحه کف ستون با ضخامت های مختلف و ارایشهای مختلف سخت کننده ها توسط نرم افزار
ANSYS مورد تحلیل خطی و غیر خطی قرا رگرفته است و وضعیت تنش ها و تغییر شکل ها در صفحه کف ستون و در سخت کننده ها مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین توسط آنالیز غیر خطی افزایشی، مقاومت نهایی صفحه زیر ستون تحت اثر نیروهای کششی و فشاری محاسبه و بهترین وضعیت جهت ارایش و ضخامت سخت کننده ها و همچنین ضخامت صفحه زیر ستون پیشنهاد گردیده است.

کلید واژه ها: آنالیز تنش مقالات جنبی