بررسی خصوصیات خمشی کامپوزیتهای سیمانی تقویت شده با الیاف چوبی

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده سیدحسین قاسمی پور-سهیلا بابائی فر -محمد طلائی پور
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:پارامترهای مختلف که بر خصوصیات مصالح کامپوزیتی تقویت شده با الیاف تاثیر گذارند را می توان از طریق آزمونهای خمشی تعیین و ارزیابی نمود. در این تحقیق تاثیر طول الیاف خمیر چوبی (یعنی پهن برگان و سوزنی برگان) و زمان بر رفتار خمشی کامپوزیتهای فیبر سیمانی بررسی گردیده است نتایج بیانگر این موضوع است که الیاف سوزنی برگان هنگامی که با ملات تقویت نشده مقایسه می گردند، سبب افزایش سختی بیشتری نسبت به الیاف پهن برگان در کامپوزیتهای فیبر سیمانی می شوند. همچنین تشخیص داده شد که با گذشت زمان در ملات تقویت شده 7 روزه و 28 روزه کاهش سختی رخ می دهد. با این وجود، نتایج حاصل از آزمونهایی که پس از 84 رو زانجام شدند نشان دادند که کاهش سختی وابسته به زمان، پس از 28 روز بصورت تثبیت شده پدیدار می گردند.

کلید واژه ها: خمش سیمان کامپوزیت مقالات جنبی