بررسی خصوصیات مکانیکی بتن حاوی سیمان آمیخته با خاکستر پوسته برنج و مقایسه آن با بتن حاوی پوزولان معدنی و نمونه شاهد

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده حامد احمدی مقدم -آذر مرشدی-ماندانا ندیمی
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:پوسته برنج ماده بلا استفاده محصول کشاورزی است که در کشور ما استفاده اقتصادی و مطلوبی از آن بعمل نمی آید. از انجا که خاکستر حاصل از سوزاندن پوسته برنج دارای درصد بالای سیلیس می باشد می توان از آن به عنوان ماده پوزولانی جایگزین سیمان در بتن استفاده نمود. از طرفی استفاده از پوزولانهای معدنی با توجه به فراوانی معادن این ماده درکشور رو به افزایش می باشد. در این پژوهش امکان استفاده از خاکستر پوسته برنج و پوزولان معدنی به جای بخشی از سیمان در بتن و مقایسه آن با بتن شاهد (فاقد پوزولان) بررسی شده است.

کلید واژه ها: خاکسترپوستهبرنج پوزولان مقالات جنبی