بررسی تاثیر زاویه میل بر رفتار لرزه ای ریز شمع فولادی

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده علی خوشه چرخ-ساسان معتقد-محمدرضا فلاحت
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:ریز شمعها شمع های کوچکی هستند که اخیرا کاربرد بسیار زیادی در محل هایی که به شمع نیاز باشد یافته اند. قطر آنها در مقایسه باشمع ها کمتر و در حدود 5 الی 12 اینچ می باشد. برای جلوگیری از ترک خوردگی وشکست در المانهای پی، ریز شمع هایی که تحمل نیرو در آنها عمدتا توسط مقاومت جانبی می باشد، پیشنهاد می شود. مهمتر این دسته از ریز شمع ها ریز شمع های مایل می باشند. در این مقاله با استفاده از نرم افزار Plaxis رفتار این دسته از ریز شمع ها در حالت مایل با زوایای (45 درجه سانتی گراد ، 35 درجه سانتی گراد، 30 درجه سانتی گراد ، 25 درجه سانتی گراد ، 20 درجه سانتی گراد ، 15 درجه سانتی گراد ، 10 درجه سانتی گراد ، 5 درجه سانتی گراد ) با قائم مورد مقایسه و بررسی قرار می گیرد. از نتایج این تحقیق مشخص می گردد با افزایش زاویه میل نیروهای خمشی و محوری در کلاهک افزایش یافته و در زاویه حدود 25 درجه ماکزیمم جابجایی در کلاهک رخ می دهد.

کلید واژه ها: ریزشمع لنگرخمشی ترکخوردگی لرزه مقالات جنبی